Pro Amazonas stopt

Pro Amazonas stopt

Tijdens de herdenkingsviering van Jan Derickx op 30 juni heeft bestuur van stichting Pro Amazonas aangegeven dat het zou gaan nadenken over de toekomst. Kunnen wij als bestuur en stichting verder zonder onze grote inspirator?
Op 22 september jl. hebben wij tijdens de bestuursvergadering de mogelijkheden besproken en overwogen. 
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat het helaas geen mogelijkheid meer ziet om door te gaan.
Daarom hebben wij het besluit moeten nemen om de stichting op te heffen.

Redenen

De volgende redenen hebben bij dit besluit een rol gespeeld:

 • Jan Derickx was de inspirator en het gezicht naar buiten toe van onze stichting. De meeste donateurs en begunstigers kenden hem persoonlijk . Velen werden zó geraakt door zijn markante persoonlijkheid en de inhoud van zijn werk voor de misdeelden in Brazilië, dat ze besloten donateur te worden.
  Zijn regelmatige aanwezigheid in Nederland tijdens zijn verlof zorgde telkens voor hernieuwde inspiratie. Deze rol kan niet worden overgenomen door iemand anders.
 • Jan was voor de stichting een soort “vooruitgeschoven post”. Hij kende de situatie ter plekke, hij kende de mensen en hun noden persoonlijk en had de capaciteiten en visie om de juiste ondersteunende projecten op te zetten en te begeleiden. Zonder mensen afhankelijk te maken van steun.
  Hij sprak de taal en wist als geen ander ook in Brazilië mensen te betrekken bij zijn werk, te inspireren en fondsen te werven. Hij voorzag ons van alle benodigde informatie en achtergronden.
  Als bestuur konden we hem volledig vertrouwen zowel in het doel en opzet van de projecten, als besteding en verantwoording van het donateurs geld. Dit aspect weegt voor het bestuur heel zwaar.
 • Niemand binnen het bestuur spreekt Portugees en is in de gelegenheid regelmatig op projectbezoek te gaan in Brazilië. Dit is noodzakelijk voor een goed toezicht op lopende projecten en besteding van het geld, wanneer ons onbekende mensen projecten uitvoeren. Minder positieve ervaringen van andere kleinschalige organisaties hebben dit meermaals bewezen.
 • De tijden zijn sinds de oprichting van Pro Amazonas ook behoorlijk veranderd. De mogelijkheid voor aanvragen van extra subsidies voor projecten in Brazilië is inmiddels nauwelijks nog aanwezig, omdat het land niet meer valt in de categorie ontwikkelingslanden.
 • Twee bestuursleden hadden al eerder aangegeven door te gaan tot het moment dat Jan Derickx niet meer actief kon zijn voor de stichting.

Wij realiseren ons dat de beslissing tot opheffing van de stichting voor velen van u onverwacht komt. We hopen dat voorgaande overwegingen u genoeg inzicht hebben gegeven over het waarom.
Vanaf nu zullen wij geen geld meer inzamelen voor projecten.
Wij willen iedereen die gebruik maakte van een automatische overboeking, vragen deze stop te zetten.

Omzien in dankbaarheid

Zondag 10 november 2013 stond al gepland voor onze jaarlijkse Pro Amazonas viering.
Het werd de laatste viering van Stichting Pro Amazonas met als thema: "Omzien in dankbaarheid".
In de Emmauskerk in Dieren waren veel mensen bijeengekomen.
Familie van Jan Derickx, vrienden, vrijwilligers en donateurs hebben met het bestuur teruggekeken op de afgelopen 31 jaar.
De aanwezigen zijn geïnformeerd over de besteding van het geld dat nog in kas was.
Vanzelfsprekend past de keuze hiervoor bij de doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten.

Het “Omzien in dankbaarheid” was een waardevolle afsluiting met allen die stichting Pro Amazonas al die jaren hebben gesteund.

Namens het bestuur,

Sonja Heilen
Voorzitter


Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT