Links

Het Brazilië Netwerk


In Nederland zijn vele stichtingen en organisaties bezig met kleinschalige projecten in of voor Brazilië.
In 2005 heeft Stichting Tito de Alençar uit Nijmegen het initiatief genomen om een netwerk op te richten om elkaar door bundeling en/of samenwerking te kunnen gaan versterken. Na een aantal oriënterende bijeenkomsten is in 2007 het Brazilië Netwerk officieel van start gegaan.
Het netwerk bestaat uit een tiental stichtingen en Pro Amazonas is
1 van deze leden. We komen 2 keer per jaar samen en hebben door het jaar heen contact over actuele zaken en bij vragen.
Op de vergadering van 19 april jl. hebben we onder andere gesproken over het CBF-keurmerk, wat veel te duur is voor een kleine stichting.
Ook presenteerde één van de deelnemende stichtingen zich, Stichting Todos (Toekomst Door Sport). Met hen samen willen we op scholen voorlichting gaan geven over het leven van kinderen en jongeren in sloppenwijken en de rol die sport hierin kan spelen.
Wij hopen u hier in het volgende infoboekje meer over te kunnen vertellen.

Voor meer informatie over de deelnemende stichtingen zie hun websites:


Voor meer informatie over de deelnemende stichtingen zie hun websites:

www.soos-brasil.nl

www.lenalua.com

www.helpmijleven.org

www.aqua-viva.org

www.irmaosol.nl

www.todos.nl

www.noticias.nl

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT