Keurmerk CBF ?

Waarom géén keurmerk centraal bureau fondswerving (CBF)?

Er wordt ons soms gevraagd waarom wij niet zijn aangesloten bij het CBF.
Hoewel Pro Amazonas als een bonafide stichting gekenmerkt wil worden -zonder overheadkosten, uitsluitend werkend met vrijwilligers en waar uiteraard niets aan de strijkstok blijft hangen- zijn wij tot de conclusie gekomen dat we geen aanvraag tot erkenning gaan indienen.
De voornaamste reden is dat het voor een kleinschalige stichting als Pro Amazonas niet of nauwelijks mogelijk is om aan een aantal van de gestelde voorwaarden van het CBF te voldoen.

  • De erkennings- en hertoetsingskosten die betaald moeten worden komen voor het eerste jaar op ruim € 6.500,-.
    Daarna volgt een jaarlijkse bijdrage van zo’n € 350,-.
  • Er dient een onafhankelijke accountantsverklaring te worden opgesteld, wat uiteraard ook de nodige kosten met zich meebrengt.

Wij vinden dat we met deze bedragen beter het werk van pater Jan Derickx kunnen ondersteunen. De kosten van de erkenning wegen niet op tegen het voordeel hiervan.

Wel staat de stichting op de lijst van Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI) Giften aan een dergelijke instelling zijn aftrekbaar van de belastingen. Bovendien is er voor de successiewet sprake van een (lager) belastingtarief.

Het bestuur

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT