Financieel verslag

Financieel verslag 2012

Balans per 31 december

  2012 2011   2012 2011
Debet Credit
Activa 1 1 Eigen vermogen 34.558 23.666
Spaarrekeningen 18.922 10.636 Diverse nog te betalen 78 58
Liquide middelen 15.713 13.087      
           
           
Totaal 34.636 23.724 Totaal 34.636 25.724

Overzicht baten en lasten

  2012 2011   2012 2011
Lasten Baten
Geld / goederen Brazilië 10.721 17.021 Donaties en giften donateurs 16.268 12.471
Beheerskosten 281 54 Eenmalige bijdragen, bijzondere opbrengsten 5.450 3.538
Publiciteitskosten 696 546 Pro Amazonas zondag 791 707
  Interest 80 30
Saldo positief  10.891  0 Saldo negatief 875
Totaal 22.589 17.621 Totaal 22.589 17.621

Eenmalige bijdragen, bijzondere opbrengsten: € 5.450

De donaties zijn als volgt te specificeren 2012 2011
     
Werkgroep Eigen Missionarissen Nieuwegein 4.750 1.500
Collectes verjaardagen, huwelijk, uitvaart etc. 0 570
St. Projectactie Rheden 200 0
Actie “Wijkgebouw” 0 1000
St. Vrienden van de Amazonas, St Nicolaasga 0 468
St. Gr. Kerk Apeldoorn Gurupa  500  0
Totaal 5.450 3.538

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT