De Stichting

Wat was het werk van de stichting?

Stichting Pro Amazonas is opgericht in 1982. In dat jaar kregen familie en vrienden een noodkreet van pater Jan Derickx uit het Amazona-gebied in Brazilië om blijvend financiële hulp te bieden. Zo gebruikte Jan Derickx voor zijn werk een boot om in de anders moeilijk begaanbare oerwouden van het Amzonegebied zijn weg te vinden. Het in de vaart houden van de boot bracht veel kosten met zich mee, zoals de bootsman, de brandstof, en onderhoud. Zonder blijvende hulp zou pater Jan Derickx zijn werk in het binnenland niet hebben kunnen voortzetten. In 1995 vertrok Jan Derickx naar de stad Belém, gelegen aan de monding van de rivier de Amazonas in het noorden van Brazilië. Daar kreeg hij als nieuwe standplaats de krottenwijk ofwel”favela” Bengui, met circa 150.000 inwoners. Pro Amazonas probeert door het verspreiden van informatie in kerkdiensten en tijdens acties mensen bewust te maken van de levensomstandigheden in het Amzonasgebied en ook betrokken te laten raken met het werk aldaar. Dankzij vaste donaties en giften van haar begunstigers is Pro Amazonas in staat dit werk te ondersteunen. In de loop van de jaren is de onderlinge verbondenheid tussen mensen in Nederland en mensen in het Amazonegebied toegenomen. 

Het logo

Pro Amazonas voert als logo een `campesino` die is gekruisigd aan zijn eigen gereedschappen. Een `campesino` is een landloze, een onderdrukte, een slachtoffer van een uitbuitingssysteem aan handen en voeten gebonden is net zoals de lijdende Christus. Deze afbeelding waarin de armen zich heel beeldend geïdentificeerd zien met de gekruisigde Christus is heel populair in Latijns-Amerika.

Stichting 'in liquidatie'

Omdat de Stichting stopt en daarmee 'in liquidatie gaat' neemt zij geen donaties en giften meer aan.
Het bestuur wil alle mensen danken die hebben bijgedragen aan het werk van de Stichting.

Het Bestuur

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT