Wijkgebouw

Jubileumproject "Samen in touw vooor een wijkgebouw"

In het kader van zijn jubilea stond het jubileumproject ‘Samen in touw voor een wijkgebouw’centraal op uitdrukkelijk verzoek van Pater Jan Derickx.
Voor dat project is op de Pro Amazonasdag op diverse manieren geld bijeengebracht. Zo was er bijvoorbeeld de loterij waarbij allerlei leuke Braziliaanse spullen te winnen waren. Kinderen konden touwtje trekken en donaties waren natuurlijk welkom. Met behulp van de opbrengst is uiteindelijk de nieuwbouw van het Sint Franciscus wijkgebouw gerealiseerd. Op de foto ziet u het prachtige resultaat.

Communiteit Heilige Fransiscus

Functie wijkgebouwen
Pater Jan garandeert dat de bouw van het Franciscushuis een prachtproject was waar nu vele activiteiten plaats vinden. Zo is er het familiepastoraat met extra zorg voor de baby’s en hun moeders. Men houdt er vergaderingen maar er wordt ook voorlichting gegeven aan de omringende bewoners over onderwerpen waarmee ze te maken hebben, zoals het bestrijden van drugs en geweld.
Het Franciscushuis wordt verder gebruikt voor cursussen en ontspanning waaronder spel en dans. De jeugd treft er elkaar en het is ook een buurthuis voor bewoners om de problemen die in deze wijk voorkomen aan te kaarten en de verantwoordelijke mensen van de gemeente hierop aan te spreken.
Uiteindelijk is dit wijkgebouw van de kerk en is er dus ook volop ruimte voor catechese met kinderen en jongeren en worden er religieuze diensten gehouden. Alles bij elkaar is het een grote aanwinst voor alle omwonenenden van deze ontmoetings- en werkplek.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT