Landpastoraat

Het Landpastoraat

Het Landpastoraat (CPT) is een progressieve organisatie binnen de katholieke kerk. Zij werd opgericht vanwege de grote conflicten die er er in Brazilië heersten over land, ondanks het feit dat Brazilië een grote oppervlakte heeft. Jan Derickx is actief betrokken bij het project voor de landarbeiders van het Landpastoraat. Het landpastoraat steunt de inheemse idianenbevolking bij haar strijd voor de natuur en het eigen leefgebied. Op een aantal nieuwe foto's, die Jan Derickx ons gezonden heeft, ziet u meer over de leefomstandigheden van de landarbeiders en hun zorgen over de toekomst.

Stijd voor behoud natuur en leefgebied
De strijdende partijen zijn de onwettige grootgrondbezitters en grote industrieën die grondstoffen willen winnen ten koste van het oerwoud. Verder zijn het houtzagerijen die illegaal kappen en grote bedrijven die het oerwoud te lijf gaan ten behoeve van ongebreidelde veeteelt of plantages voor sojabonen.
De corrupte politici knijpen een oogje dicht en hun ambtenaren worden er financieel beter van.
De demonstranten in deze protestmars geven aan dat onverantwoordelijke houtkap, bosbranden voor veeteelt, ongebreidelde ertswinning (o.a.voor kwikzilver) die rivieren bevuilt en de visstand vernietigd en daarmee het einde van de Amazone betekent.

"Als de laatste boom geveld en de laatste rivier vervuild is zal men erachter komen dat geld geen voedsel is"

Met dit alles gaat de biodiversiteit van het Amazonegebied verloren. Bosvruchten verzamelen en de teelt van vruchtbomen door inheemse bosbewoners is dan niet meer mogelijk. De kleinschalige landbouw, visvangst voor levenonderhoud en jacht op dieren in het grote oerwoud, kan door die vernielingen niet langer meer. Het verzamelen van “etenswaar uit het bos “ - en daarmee het leven van de inheemse bevolking - wordt onmogelijk gemaakt.
Voor alle duidelijkheid: het Landpastoraat is niet tegen vooruitgang, maar wel tegen puur winstbejag en vernieling. Het vechts samen met de landarbeiders voor hun rechten en Gods schepping, die altijd voorrang moeten hebben.

Het logo van Pro Amazonas
Het logo symboliseert de slachtsoffers: families die van huis en haard zijn weggerukt. Maar zij blijven vechten voor een stukje grond onder het motto: "Land voor wie het bewerkt'. Ze wonen nu tijdelijk in plastic tenten of primitieve hutjes.

Wat hebben deze mensen nodig?
Er is behoefte aan tal van praktische zaken als voedsel, hangmatten, kleding en medicijnen. Maar ook aan geld om naar de bevoegde instanties te kunnen reizen. Groepen mensen die opnieuw een stukje land hebben gekregen, vragen geld voor een waterput, landbouwgereedschap en zaaigoed voor de aanplant van groenten, fruit en medicinale kruiden. Het Landpastoraat geeft ook juridische bijstand, geld voor een advocaat of voor een opleiding voor de leiders van de ontheemden.

Pro Amazonas helpt
Dit is slechts een greep uit de vele aanvragen die het Landpastoraat graag wil honoreren. Pro amazonas wil graag het werk van Jan Derickx en het Landpastoraat (blijven) ondersteunen.

Helpt u ook mee?

Wilt u een donatie doen? Hartelijk bedankt voor uw gift!

U kunt uw bijdrage storten op:

Postbank: 120303
Rabobank: 313633444
t.n.v. Stichting Pro Amazonas

Leven van en in het oerwoud
Cacau-vrucht voor lekkere chocola Een kweektuin met watertoren voor bevloeiing
En maar vergaderen, ook in het bos!  Etenstijd!
Het land bewerken Beschermd tegen felle zon en zware regenval
Het zaaigoed wordt zorgvuldig besproeid De tuinderij in volle glorie

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT