Het nieuwe project

Informatie over het project

In 'ons' project gaat het over mensen die jaren geleden geronseld werden om in de Amazone te werken aan een grote stuwdam. De meesten waren werkloos of arme landarbeiders die met mooie beloften werden overgehaald naar deze streek te komen. Ze kregen een minimumsalaris maar konden daar nauwelijks van leven, omdat de prijzen van etenswaar of andere levensbehoeften exorbitant waren. Toen de stuwdam klaar was, werden de arbeiders aan hun lot overgelaten'. Terwijl hen beloofd was dat ze geldelijk gesteund zouden worden om naar hun streek van herkomst terug te keren.

Bedreigd en onzeker bestaan
Ze verzamelden zich in een primitief kamp waar grote lappen plastic hen tegen zon en regen moesten beschermen.Vanaf dit moment kregen ze steun van de Komissie van Landpastoraat. Voedselpaketten, medicijnen, landbouwgereedschap en juridische assistentie toen ze uiteindelijk besloten om zich ter plekke te vestigen en begonnen met het maken van primietive huisjes van bosmaterial. Ze gingen ook een stuk land bewerken voor het planten van rijst, bonen, maniok, bananen, etc. . Pas toen kwam er een zogenaamde grootgrondbezitter opzetten met, zoals gewoonlijk in deze onmetelijke contreien, valse 'papieren van eigenaarschap'. De mensen bleven zitten en begon er een vervolging van de gewapende privébende van de´ grootgrondeigenaar´ oftewel de landhapper…(een spelletje uit mijn jongensjaren). De mensen werden verdreven en hun huisjes in brand gestoken.

Juridisch succes
Maar ze bleven volhouden en begonnen opnieuw. De advokaat van de Komissie van Landpastoraat kreeg bij de instanties van Landhervorming bewijsmateriaal dat de bezette grond tot de Staat behoorde. De mensen kregen toen, behalve de konstante bedreigingen van de zogenaamde ´landeigenaar´, te maken met een langdurig en bureuacratisch proces van de verantwoordelijke autoriteiten'. Uiteindelijk kwam de toestemming en wordt nu hun plek van wonen 'Assentamento' genoemd. De CPT (braziliaanse afkorting van de Kommissie van Landpastoraat) ging door met steunen. Zoals ook van andere Assentamentos die de landlozen overal in de streek met zweet, tranen en vaak bloed vanwege moord, bevochten hadden.
Ons project is nu zover dat men, zoals elders, bezig is met het planten van fruitbomen in het bos.Ook willen ze beginnen aan bijenteelt, om de gezondheid te bevorderen.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT