Gerealiseerd

GEREALISEERDE PROJECTEN

Opvang verwaarloosde jeugd

Na zijn komst in Bengui in 1995 startte Jan Derickx de jeugdpastoraal.De 'Pastoral do Menor' [PAME] bestaat uit een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met het lot van de straatkinderen in Bengui. Door het ontbreken van onderwijs, werk en ontspannings mogelijkheden zijn er veel problemen onder de jeugd, zoals een grote werkeloosheid, verslaving door drugs of alcohol, seksueel misbruik, ontwricht familieleven en criminaliteit. De PAME wil hen ondersteunen in hun fysieke en mentale ontwikkeling.


Het doel is:
* Activiteiten organiseren op gebied van sport en spel, cultuur en ontspanning.
* Opzetten van cursussen; een opstapje naar betaald werk.
* Het organiseren van gespreksgroepen.
* Het bieden van een 'rustplaats' waar iedereen zich veilig voelt.
* Het verzorgen van een warme maaltijd omdat velen geen eten hebben.
* Volwassenen gevoelig maken voor de problemen van de jeugd en erbij betrekken.
* Jongeren trainen in burgerschap.
* Jongeren die leven buiten familieverband worden gestimuleerd terug te keren.

St. Pro Amazonas zorgt voor sport- en spelmaterialen en ondersteunt de cursussen.
Clubhuis
Voor de activiteiten van de PAME is een 'clubhuis' nodig, want het huis van Jan Derickx is al snel te klein. Hiervoor wordt het oude parochiehuis verbouwd. Het moet gerepareerd en beveiligd worden. Ook komt er een heel nieuw dak op.
Dit alles met steun van St. Pro Amazonas en met geld van de mensen uit de wijk, bijeen geschraapt tijdens bingoavonden. Oliemaatschappij Petrobras levert buizen voor een nieuwe dakconstructie en een technische man om de bouw te begeleiden.
In september 1996 is de feestelijke opening een feit.
Anexo
In 1997 is dit parochiehuis al te klein voor alle activiteiten en wordt er achter de kerk een nieuw onderkomen gebouwd: de Anexo Ook met ondersteuning van
St. Pro Amazonas.
Cursussen
In 1998 wordt een begin gemaakt met het geven van verschillende cursussen aan jongeren in de risicogroep in de leeftijd van 14-18 jaar. De ouders krijgen hiervoor een tegemoetkoming omdat de kinderen geen tijd meer hebben om thuis mee te helpen.
De cursussen worden tegen een kleine vergoeding gegeven door volwassenen uit Bengui en door ruimtegebrek is dat meestal bij hen thuis.

Cursussen:
* Naaicursussen.
* Maken van kussens met geneeskrachtige kruiden.
* Maken van sieraden.
* Maken van instrumenten.
* Opknappen van meubels.
* Vlechten van manden en stoelen.
* Houtbewerking.

Na afloop van de cursus ontvangen de jongeren een echt diploma. Zij hebben zo meer kans op een baantje zodat ze beter kunnen voorzien in hun eigen onderhoud of hun steentje kunnen bijdragen aan het gezin.
Ajaxgebouw
In 1999 kan er via fondsenwerving een gebouw worden aangekocht voor het geven van de cursussen en wat geschikt is voor grotere groepen: Het Ajax gebouw.
Computer school
In 2002 start er een actie om de bouw van een computer school mogelijk te maken. De jeugdleiders van de PAME willen het cursusprogramma uitbreiden met een computer opleiding. Zo kunnen ze jongeren die al onderwijs hebben genoten, maar geen werk hebben, d.m.v een computercursus meer kans geven op een baan.

Via de actie van St. Wilde Ganzen; "Jeugd voor jeugd" wordt een deel van het benodigde geld bijeengebracht.
Op scholengemeenschap Het Rhedens en op basisschool de Vlinder, beide in Dieren, worden hiervoor acties gevoerd. Tevens werd er nog een bijdrage ontvangen van Het Opleidingsbedrijf - Doetinchem. De totale opbrengst hiervan bedroeg
€ 6500,- en werd vermeerderd met € 3400,- door St. Wilde Ganzen.

Het N.C.D.O. [Nederlands Centrum voor Duurzame Ontwikkeling] heeft de financiering van de airco en het benodigde meubilair op zich genomen.

Bovendien stelde het Braziliaanse "Comite para Democratização da Informatica', gezeteld in Belém, een aantal computers in bruikleen beschikbaar en vrijwilligers die de cursisten begeleiden, in de gelegenheid een cursus informatica te volgen.
Als tegenprestatie voor hun betaalde opleiding moeten zij hun kennis overdragen aan de jongeren in de wijk.
Jambeirão

Door het werk van de PAME en alle andere pastorale activiteiten werd de noodzaak van een echt grote ontmoetingsplek in de parochie steeds groter. In 2003 werd gestart met de bouw van een multifunctioneel gebouw: de Jambeirão. Deze nieuwe ruimte kan gebruikt worden voor culturele-, religieuze- en sport activiteiten, voor grote groepen mensen, maar ook kleinere groepen maken er gebruik van.
Door de halfopen zijkanten is het gebouw uitermate geschikt voor het vochtig warme Amazone klimaat.
Er is een grote binnenruimte met aan 2 zijden betonnen tribunes en een groot podium. D.m.v. acties in de wijk dragen de mensen ook hun steentje bij aan de bouw van het dak. St. Pro Amazonas organiseert acties voor de realisering van een toilet groep, een keuken en de bestrating om het gebouw.

Gemeenschapsruimte

In november 2007 is er in het kader van het 25-jarig bestaan van stichting Pro Amazonas een brief uitgegaan naar bedrijven in Dieren en omstreken.
Hierin werd gevraagd om een bijdrage te storten om Jan te helpen bij de realisatie van een nieuw project.
Dit geld wordt gebruikt ter realisatie van een gemeenschapsruimte in Bengui. Deze ruimte wordt voorzien van o.a. een computer en een kleine bibliotheek voor schoolboeken. De werkgroepen krijgen zo ook een eigen ruimte om de administratie bij te houden en hun archief te bewaren.

Het is de bedoeling dat deze ruimte gerealiseerd gaat worden bovenop het gebouw van de basisschool. Daar is mogelijkheid om in ieder geval 3 ruimtes te gaan bouwen.
Met de sponsoring door de bedrijven is een eerste aanzet gegeven, maar 2008 zal zeker nog in het teken staan van dit project. Om te helpen de financiëen hiervoor rond te krijgen, zullen we zeker nog een gaan actie voeren. Deze extra projecten kunnen niet bekostigd worden uit de donateursgelden.

We hopen dat we het zo samen met u ook voor de allerarmsten een ruimte in hun eigen wijk kunnen realiseren waar ze gebruik kunnen maken van allerlei faciliteiten. Hierdoor kunnen hun kansen aanmerkelijk worden vergroot.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT