Toekomst

Jan Derickx blijft actief

In februari 2011 heeft Jan Derickx afscheid genomen van zijn mensen in Bengui. Dat was niet gemakkelijk voor hem. Zo veel jaren heeft hij in Brazilië dicht bij de mensen gewerkt in zijn parochies in het oerwoud, langs de rivier en in de stad. Wie Jan Derickx een beetje kent, weet dat hij niet van zijn pensioen gaat genieten. Hij gaat door met zijn inspanningen voor de bewoners van het Amazonegebied. Hij gaat met Pro Amazonas, pater Paulinho en anderen in het Landpastoraat werken. Daarvoor gaat hij de komende jaren zijn talenten gebruiken.
We blijven dus dicht bij de ‘gekruisigde’ Amazonebewoners.

Commissie voor LandpastoraatBewoner Amazonas
De Commissie voor Landpastoraat is een progressieve organisatie binnen de katholieke kerk van Brazilië en is in juni 1975 door de Braziliaanse Bischoppenconferentie opgericht. Het was in de tijd dat het Amazoneoerwoud ontgonnen werd. Er kwam een grote (modderweg) van duizenden kilometers voor een emigratiebeleid van Brazilianen, die in het Noordoosten van het continentale land altijd van grote droogte te lijden hadden.
De recente geschiedenis heeft ons geleerd dat die - door droogte verdreven - armen het af moesten leggen tegen corrupte grootgrondbezitters en boven genoemde projecten die velen dwongen om in favela’s hun heil te zoeken. Degenen die, terecht, geen heil zagen in een vlucht naar krottenwijken van de stad en al grond bewerkt hadden, verweerden zich tegen uitbuiting en uitzetting van hun stukje land. Daardoor ontstonden er grote conflicten tegen de onwettige grootgrondbezitters en hun gewapende benden.

De kerk (het landpastoraat) zal altijd opkomen voor de mensenrechten.

Pater Jan Derickx

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT