Grensoverschrijdingen

Grensoverschrijdingen..... Hoe bedoel je?

Dit artikel is een samenvoeging van een tekst van Jan Derickx die januari 2009 in Belem het Sociale Wereld Forum bezocht en het artikel "Schaap met 5 poten" van Nicole Willemsen (m.m.v. Annelijn Steenbruggen) in de lente 2009 editie van het blad "Smaakmakend".

Van hebzucht tot crisis
Over land, door de lucht en via rivieren zijn 80 duizend mensen in Belem bijeengekomen voor het versterken van hun ideaal: een andere wereld is mogelijk...en noodzakelijk, gezien de huidige financiële crisis.
In de drukbezochte lezing van bevrijdingstheoloog en milieuverdediger Leonardo Boff liet hij duidelijk zien hoe de mensheid de grenzen van de aarde en een waardig bestaan voor iedereen is ontstegen. Niet alleen door het veroorzaken van de financiële crisis, maar ook door de ongeremde hebzucht van het kapitalisme. Deze hebzucht heeft ook andere crises tot gevolg: voedseltekort, een gebrek aan schone, renoverende energiebronnen en de opwarming van de aarde. Hierdoor dreigen er milieurampen en een tekort aan drinkwater. We hebben de aarde uitgeput. De ongebreidelde consumptiedrang van een klein deel van de wereldbevolking vernielt meer dan onze planeet zelf kan herstellen, aldus Boff.

Daartegenover prees hij de inzet van groeperingen die alternatieve productie en vermindering van overdreven consumptiegedrag propageren, de vechters voor landhervormingen en de beschermers van Indianen. De meeste stammen laten ons zien wat God bedoelt met leven in broederschap en respect voor het milieu.

Biodiversiteit
Regenboog in AmazonegebiedDe Braziliaanse ex-minister van milieu, Maria Silva, ontslagen vanwege haar verzet tegen economische projecten die het Amazonewoud benadelen, legde een sterke nadruk op het belang van het woud met zijn grote rijkdom aan biodiversiteit. Ook gaf zij duidelijk aan hoe de klimatologische veranderingen door menselijk handelen veroorzaakt worden. Deze zijn lang geleden begonnen met de industriële revolutie en met de komst van de auto doorgezet. Wat de meeste mensen echter niet weten is dat het laten staan van de auto minder doet voor het milieu dan het laten staan van het dagelijkse stukje vlees...
Onze vleesconsumptie is de grootste en snelst groeiend oorzaak van klimaatverandering en doet een flinke aanslag op het milieu. Duiken we dieper in die broeikasgassen, ontbossing, erosie en kostbare grondstoffen dan blijken ze vooral samen te hangen met eiwitten.

Dat kunnen dierlijke eiwitten zijn uit vlees, vis en zuivel of plantaardige eiwitten uit granen, noten, peulvruchten en soja. Dierlijke eiwitten leggen een grotere druk op milieu en klimaat dan plantaardige, om de eenvoudige reden dat dieren veevoer nodig hebben om te groeien: voor elke kilo vlees twee tot soms wel meer dan vijf kilo plantaardig voer. Bijvoorbeeld soja dat in grote hoeveelheden wordt aangevoerd uit... het Braziliaanse regenwoud.

Ontbossing
Salto Belo WatervalWereldwijd is meer dan de helft van de maïs en zo'n twee derde van de soja bestemd voor veevoer. Vlees is daarmee verantwoordelijk voor bijna dertig procent van het land- en energiegebruik van voedsel en iets minder dan de helft van het watergebruik. Geen wonder dat de graanprijzen stijgen en de voedselschaarste toeneemt. Het komt allemaal door de omslag van extensieve naar intensieve veeteelt, die met een mestoverschot, vervuiling van de grond en lucht, een hoger energieverbruik een verlies van biodiversiteit gepaard gaat. Plus een toenemende vraag naar grondstoffen voor krachtvoer. Die grondstoffen komen dus vaak uit verre ontwikkelingslanden als Brazilië en waar kostbare tropische bossen of savannes veranderen in bouwland voor veevoer.
De ontbossing leidt tot erosie en watertekort, zo meldt het Centrum voor Landbouw en Milieu. De FAO van de Verenigde Naties meldt op haar beurt dat achttien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor rekening is van de veehouderij. Dat is meer dan de totale verkeer- en vervoersuitstoot.

Reserva Extrativista
Om niet ten onder te gaan aan onze zelf gecreëerde milieudrama's moet het roer om. De hamvraag is: lukt dat? Niet als we op deze manier doorgaan.
Jan Derickx heeft over dit onderwerp opnieuw, mede op aandringen van Leonardo Boff, een boek geschreven: ‘Reserva Extrativista’.
Dit boek is verschenen in het Portugees en is opgedragen aan Pro Amazonas.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT