Geschiedenisschets

Historie

In deze beschrijving geeft Jan Derickx een korte historische schets van zijn inspanningen voor de bewoners in het Amazonegebied en later in de arme wijk Benguí in Belém. Na zijn afscheid van zijn parochie in Benguí, is hij voorlopig te gast bij de paters Oblaten.

Amazonegebied
Resultaat ontbossingDe Stichting Pro Amazonas is sinds haar oprichting (1982) altijd in de bres gesprongen voor de bewoners van het Amazonegebied. In eerste instantie werden de indianen en andere rivier- en woudbewoners, waaronder rubbertappers, vissers en landarbeiders, geholpen. Onze taak was ook om de mensen te leren een vuist te maken tegen onwettige grootgrondbezitters, multinationals en corrupte politici die misdadig en uit puur winstbejag de vernieling van het woud en vervuiling van de rivieren veroorzaken en mensenrechten aan hun laars lappen.

Belem
Toen ik in 1995 benoemd werd voor de parochie Koningin van de Vrede in de arme wijk Benguí in Belém, ontdekte ik al gauw dat die ‘vrede’ er ook niet altijd was omdat de mensenrechten in de stad ook niet gerespecteerd werden. Het viel mij op dat de meeste mensen in de wijk uit de binnenlanden van de Amazonas kwamen, gevlucht of verstoten vanwege de, voor bos en mens, schadelijke projecten zoals illegale houtkap, bosbranden voor veeteelt, ontginning van grondstoffen die bos en rivieren bevuilen enz.
In de parochie werden in al die jaren o.a. de verwaarloosde jeugd, vrouwenclubs geholpen en is er gewerkt met het pastoraat voor arme gezinnen.
Het waren vooral de mensen en groepen die aan het kruis ‘genageld’ waren door erbarmelijke levensomstandigheden. Dit is in het Logo van Pro Amazonas terug te zien: de misdeelde bewoners van de Amazonestreek (in stad of binnenland) door armoede en uitbuiting ‘vastgenageld’.

Paters Oblaten
Toen ik, na 16 jaar, afscheid nam van mijn parochie in Benguí, werd ik voorlopig welkom geheten door de bevriende paters Oblaten. Zij hebben geen parochie en hielpen mij al jarenlang vooral als ik op verlof of ziekte naar Holland kwam. Pater Henrique werkt met oecumenische contacten en pater Paulinho is adviseur van het regionale Landpastoraat. In m’n Juruá- periode werkte ik ook voor dezelfde kerkelijke organisatie met de rivierbewoners.

Jan Derickx

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT