Vernieling en hoop

VERNIELING EN HOOP

Vernieling van oerwoud door ertsontginningen en meerdere kostbare mineralen, die de grootste rivieren van de wereld vervuilen met mercúrio en andere schadelijke producten. Illegale houtkap, bosbranden, desastreuze klimaatsveranderingen, het vermoorden van vakbondsleiders en milieubeschermers…. .
We citeren enkele feiten en toestanden die al jarenlang tot het slechte nieuw behoren van ons Amazonegebied.
Zo is er bijvoorbeeld een spoorlijn van 892 km die vanuit het oerwoud, het grote mijnengebied CARAJÁS genoemd, verbindt met een zeehaven. Honderden wagons met ijzererts en genoemde mineralen zoals nikkel, koper en manganês, vullen de enorme grote zeeschepen waarvan vele richting China vertrekken die het afgelopen jaar 2011 wereldkampioen werd met een economische groei van 9,5%.
In een plaatselijk krantenbericht laat de directie van het mijnenproject weten dat door het instorten van een stuk spoorbrug de locomotieven, die per etmaal 600 wagons verslepen, stil werden gelegd waardoor alleen al in 5 dagen 3000 ton ijzererts niet geëxporteerd kon worden. De “vraatzucht” van de multinational zal over een dag of twee weer door kunnen gaan (Natuurlijk was deze slotzin van dit krantenbericht ´iets anders´ maar het kwam wel op hetzelfde neer….)
Het is altijd weer een pijnlijke constatering dat dit hebzuchtige winstbejag waarmee die multinationals en corrupte politici zich verrijken, de bosbewoners, die óp en temidden van alle rijkdommem leven, niet uit hun armoede zal halen.

SPOREN VAN GOD
VoorlichtingIn Nederland en elders vinden natuurfilms met de mooie fauna en flora van de Amazone, altijd veel liefhebbers op TV stations. Die laten de sporen van Gods pure Schepping zien die nog niet aangetast werd door de vraatzucht van de mensheid. Ooit schreef ik over een lange (en vanwege een oude tweepropeller) lage vliegreis van duizenden kilometers boven de Amazonestreek die zowel de schoonheid maar toen ook al littekens van boskap en branden lieten zien.
Het is vooral de katholieke kerk die de sporen van God aangeeft zoals bescherming, milieubehoud en verantwoord omgaan met Zijn Schepping (in de toekomst zullen we het over andere organisaties hebben die ook op Gods spoor zitten). De bewoners van de Amazonecontreien werden (en worden) geholpen om zich te verdedigen, een vuist te maken tegen de veroorzakers van de genoemde littekens waarvan die boskap slechts één voorbeeld is. De kerk is alom tegenwoordig in de jungle en je vindt missionarissen tot in de verste regionen. Sinds hun komst waren ze actief in onderwijs, landbouw, gezondheidszorg , vakscholen, enz. . Afijn, de oudere Nederlanders van ons destijds sterk missie-minded land, horen de missiebusjes nog rammelen………

Sporen in het oerwoud
Maar nu wil ik dus wat recente sporen aangeven die het oerwoud en haar bewoners begunstigen in hun strijd voor respect van natuur en mens. Ongeveer 40 jaar terug (ik werkte al in de Amazone) stichtten de bisschoppen van het land 2 organisaties voor heel Brasil: het Landpastoraat en de CIMI, de Braziliaanse naam voor het Pastoraat onder de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van het land. Vertegenwoordigers van deze 2 organisaties waren heel sterk actief in onze streek waar de meeste landconflicten plaatsvonden alsook in de verre bossen waar veel indianenstammen het zwaar te verduren hadden van het blanke gespuis, de altijd weer op winst beluste kolonisten uit binnen- en buitenland. Ik heb veel mensen gekend die meewerkten om de idealen van deze 2 kerkorganisaties met enthousiasme en toewijding uit te dragen. Ze waren de sporen van God. Sommigen werden vermoord voor hun inzet en daarom door de bevolking beschouwd als martelaren. Het zijn niet alleen paters, broeders of zusters die hun leven geven maar ook leiders en leden van indianenstammen, rubbertappers, vakbonden, coöperaties en andere organisaties die het woud beschermen en voor de bewoners opkomen. Alfabetisatieschooltjes, door bisdommen opgerichte radiozenders, catechetische cursussen, basiscommuniteiten met bewustzijnvorming van je rechten, gaven veel mensen de moed om de zogenaamde vuist te maken tegen enkele van de misdaden die in het begin van dit artikel genoemd werden.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT