Stelen werd delen

Stelen werd delen

In een vorig artikel schreef ik al dat de katholieke kerk, alom tegenwoordig in de Amazone, al eeuwenlang sporen van God waren voor haar bewoners vooral met onderwijs en gezondheidszorg. Maar die ´gezondheidszorg´ vroeg, geleidelijk aan, meer aandacht dan alleen het bouwen en beheren van een ziekenhuis, een kraamkliniek, een medicijnenpost of een melaatsenkolonie.

Groot natuurgebied raakt 'ziek'
De rijke fauna en flora van werelds grootste natuurgebied raakte op veel plaatsen ziek met de al veel genoemde kwalen zoals brandwonden, houtkap, mijnontginning en vervuiling van de rivieren. De streek die door velen nog “de longen van de wereld wordt genoemd", was op veel plaatsen aan het verzieken. Behalve de zorg voor de mens, die ze een vuist leerden maken tegen onrecht, begrepen veel groeperingen in de kerk dat men ook moest opkomen voor het milieu dat beschermd moest worden. Zo werkten ook Nederlandse Spiritijnen mee met de oerwoudbewoners om bosreservaten te creëren of meren te bewaken om een goede visstand te bevorderen voor eigen consumptie. Dus geen kap, brand en vernieling in hun bos en weg met de vissersboten uit de steden van Manaus en Belém die met sleepnetten hun meren plunderden. Via de basiscommuniteiten, de alfabetisatieschooltjes, de radio van het bisdom dat ook ontelbare cursussen organiseert, hadden de mensen in de binnenlanden begrepen dat zijzelf de eersten waren die huis en haard moesten beschermen….

Natuurbeweging steunt oerwoudbewoners
Maar natuurlijk zijn ze dankbaar met de steun van de sterk groeiende milieubeweging. Wereldwijd is er belangstelling voor de Amazone van mensen die weten dat onze planeet ongezond geworden is en te lijden heeft aan vergaande aftakeling. Veel milieuactivisten behoren tot organisaties die (laten we zeggen) het 'BEHOUD VAN HET REGENWOUD' in hun vaandel hebben staan met als grootste organisatie het internationale Greenpeace. Één van hun 3 zeeboten, ´Rainbow Warrier´ genoemd, is veel aanwezig in deze contreien. Ook dit jaar (2012) in de maanden maart en april op hun website staat (en we lazen het onlangs in het regionale krant) dat ze midden op één van de rivieren, ver in het binnenland van de Xingustreek, omringd door bootjes die van heinde en ver kwamen met oever- en bosbewoners, een protestvergadering hielden. Onderwerp was de schade aan de kaak te stellen die in genoemde Xingucontreien aan bos en mens berokkend wordt door het bouwen van een stuwdam. Regeringsleiders en bouwondernemers gaan als een wals te werk. Met dynamiet worden oevers van de rivieren opgeblazen waarbij men een ´lus´ uit de rivier haalt. Daardoor komen grote stukken woud onder water te staan en worden de bewoners, waaronder indianen, van hun grond verdreven. Er is geen enkele inspraak van deze plaatselijke bevolking die het niet eens is met de vergoeding om naar elders te verhuizen. Opvallen is dat de leiders van de protestactie veel katholieke Basiscommuniteiten vertegenwoordigen. De aanwezige Greenpeacers zullen, zoals de meesten van hen, geen enkele band hebben met wat voor kerk dan ook. Toch kunnen we zeggen dat ook zij geïnspireerd zijn door God omdat ze vechten voor de heelheid van Zijn Schepping. Of is deze opmerking ´te hoog´ gegrepen???? Tenslotte kwam uit boven genoemde vergadering een aanklacht van verboden ontbossing in een gemarkeerd bosreservaat. Via moderne communicatiemiddelen van de boot Rainbow Warrier van Greenpeace kregen de plaatselijke leiders van de bijeenkomst contact met de IBAMA (Braziliaans Instituut voor Natuurbescherming). De rovers van de boomstammen zullen boetes krijgen, het hout zal bij opbod worden verkocht en de mensen van het ´gewonde´ bosreservaat zullen van de opbrengst een groentetuin beginnen en bijenkorven kopen.

Ongebreidelde comsumptiedrang put aarde uit
Leonardo Boff, de bekende Braziliaanse schrijver over God, mens en natuur schrijft, dat de aarde door onze ongebreidelde consumptiedrang wordt uitgeput. “Tocamos no limite. De aarde heeft 1 ½ jaar nodig om te kunnen herstellen wat de mensheid in één jaar verbruikt.” Goed geïnformeerd door klimaatspecialisten die natuurrampen bestuderen, laat hij zien hoe z o r g e l o o s wij omgaan met Gods Schepping en daardoor de overlevingkansen van onze nabije generatie bedreigen.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT