Bengui

De Bengui-wijk

Bengui is een zogenaamde `favelawijk` (krottenwijk) van Belém, de havenstad aan de monding van de rivier de Amazone. In de wijk wonen ongeveer 150.000 mensen die onder zeer slechte omstandigheden leven. De wijk wordt bevolkt door mensen afkomstig uit het binnenland of andere provincies. Vaak zijn ze verdreven door grote landbouwprojecten, mijnontginning of houthandelaren. De wijk bestaat uit veel jeugd; 50% van de bevolking is jonger dan 21 jaar. De meeste bewoners waren veelal nooit in de gelegenheid om onderwijs te volgen. De werkloosheid in de wijk is groot. Veel mensen overleven er van een scharrelloontje, verkregen door middel van beunhaaswerk zoals schilder- en metselwerk of timmerwerk. Langs de weg zie je veel straatverkopers leuren met snoep, sigaretten en ijsjes. Vrouwen verdienen bij als dienstmeisje of wasvrouw.


De voorzieningen van de staat en gemeente zijn afwezig of mondjesmaat aanwezig. Het grootste gedeelte van de bewoners heeft geen waterleiding en kan geen gebruik maken van de vuilophaaldienst. Er is geen riolering. Het drinkwater uit putten en wellen is besmet. Het aantal ziektegevallen is groot, zoals diarree en wormen, waarvan wel 5 soorten zijn aangetoond. Door het gebrek aan dokters, onderzoeksmateriaal en medicijnen wordt deze situatie alleen maar versterkt. Vaak is op een medische post geen dokter aanwezig en regelmatig zitten mensen om zes uur `s avonds al in de rij om een volgnummer te bemachtigen voor de volgende dag.

Grote aantallen kinderen tussen 7 en 14 jaar gaan niet naar school door gebrek aan plaats.Er zijn slechts 3 regeringsscholen in de wijk met elk onvoldoende opvangmogelijkheden. Wel zijn er de eigen comuniteitschooltjes gebouwd door de favelabewoners, maar die functioneren onvoldoende doordat er niet genoeg bevoegd personeel is en gebrek aan materialen, waaronder boeken. Daar komt nog bij dat veel kinderen van school worden gehaald zogauw ze iets kunnen bijverdienen voor het gezin. Het analfabetisme is groot onder de jeugd én de volwassenen (80%).

In de wijk heerst een grote solidariteit. Zo hebben de buurtbewoners een buurtomroepinstallatie aangeschaft. De bewoners worden daarmee op de hoogte gehouden van nieuwtjes. Als er een dansfeest is of een bingo dan schallen de 4 luidsprekers het in het rond. Niet iedereen kan het horen, want de wijk heeft een enorme oppervlakte.

Gedreven door verveling, gebrek aan onderwijs, cultuur en ontspanning, en gebrek aan werk komen jongeren al jong in aanraking met misdaad en prostitutie. Jeugdbendes bevechten elkaar in de strijd om een stuk terrein. Daarbij vallen soms dodelijke slachtoffers.

Om de problemen in Bengui het hoofd te kunnen bieden heeft Jan Derickx enkele projecten gepland. Daarbij is de steun van Pro Amazonas onmisbaar, maar Jan Derickx probeert zoveel mogelijk de mensen zelfmee te laten werken aan de opbouw van hun eigen bestaan. Zo voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun lot.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT