Vastenactie 2008

Vastenactie 2008

PASTORAL DA CRIANÇA

Gezondheidszorg voor kinderen en gezinnen
Omdat er pastorale bezorgdheid was over de gezondheidszorg in de arme wijken van grote steden en in het binnenland werd in 1983 door de Braziliaanse bisschoppenconferentie een speciale oecumenische gezondheidszorg opgericht met als doelstelling: Bestrijding van ondervoeding en kindersterfte.

In de parochie van Jan Derickx is pas in 2004 met deze gezondheidszorg begonnen via een enthousiaste groep vrijwilligers. Er is gestart met een groep van 40 mensen die gedurende twee weekenden een cursus volgden en zich zo voorbereid hebben op hun bijdrage op deze 'nieuwe' vorm van gezondheidszorg in de wijk. De kinderen en hun moeders worden door groepjes vrijwilligers thuis bezocht en krijgen basisinformatie over hygiëne, voeding. inentingen, kinderziekten enz. Men begeleidt niet alleen de kinderen maar ook de andere gezinsleden krijgen informatie over gezondheidszorg en hoe preventief te handelen bij veel voorkomende ziekten, zoals diaree, wormaanvallen enz.Van ieder 'risico'-gezin wordt maandelijks via huisbezoek een lijst bijgehouden en de vrijwilligers lichten de families ook voor over hun rechten en plichten ten aanzien van de gemeenschap.

Het is statistisch bewezen dat waar dit pastoraat actief is de kindersterfte terugloopt en dit is gelukkig in de wijk van pater Jan ook het geval.

Om hun werkzaamheden verder uit te kunnen breiden is er dringend behoefte aan o.a. een industriële machine voor het mengen van vitaminepreparaten, een koelkast, een computer en een goed gasfornuis.

Geweldige opbrengst

De opbrengst van de Vastenactie 2008 in de parochies van Dieren, Rheden en De Steeg is op voordracht van de gezamenlijke M.O.V.-groep bestemd voor het project.
Het totaalbedrag van het project Pastoral da Criança, wat werd aangevraagd bij de Vastenactie, bedroeg € 14.185,-. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden in Dieren de vastenzakjes door vele vrijwilligers aan huis opgehaald waardoor de opbrengst veel hoger uitviel dan andere jaren.
De totale opbrengst van de Vastenactie is geweldig: € 11.683,62

De Vastenactie verdubbelde deze opbrengst van de parochies en de scholenacties tot aan het aangevraagde projectbedrag (€ 14.185,-).

Een ieder die hieraan heeft meegewerkt willen wij hartelijk bedanken!

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT