Memoriam Campschreur

In Memoriam Broeder Campschreur

Op 87-jarige leeftijd is overleden Johan Campschreur, Broeder Tarcisius, Missionaris van Afrika. Pro Amazonas heeft zich in het verleden mede ingezet voor het werk van deze Dierenaar. In het huishoudelijke reglement van de Stichting Pro Amazonas van 9 mei 1989 staat daarover nog als volgt vermeld:
“ Ook Johan Campschreur krijgt van Pro Amazonas ieder jaar een bijdrage voor zijn werk in Zambia…”.
Broeder Campschreur was vaak aanwezig bij PA vieringen en hij was een goede collega en vriend van Jan Derickx.

Johan Campschreur werd op 7 april 1921 in Dieren geboren. Op 17 september 1948 legde hij zijn missionariseed af waarna hij in december 1954 naar Zambia vertrok. Hij wordt omschreven als een echte bouwer in de letterlijke zin van het woord. Hij heeft aldaar onder meer een postkantoor met twee huizen, vier zusters- en patershuizen, een garage, vier scholen, een ziekenhuis en tachtig huizen gebouwd. Vanaf 1962 bouwde hij de nieuwe kathedraal van het aartsbisdom Kasama met daarnaast de nieuwe pastorie, de kantoren en het bisschopshuis. De kathedraal werd in 1966 ingezegend. Door anderen werd broeder Campschreur omschreven als “ een goed organisator, een zeer goede en efficiënte bouwer; Hij heeft de gave om goed om te gaan met zijn werklui; Hij is geliefd bij de plaatselijke bevolking en bij de medebroeders.”

In mei 1995 kwam hij definitief terug naar Nederland. Op 17 januari 2009 is hij overleden.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT