Kerstwens Jan Derickx

Kerstwens

Beste famile, vrienden en weldoeners,

Ooit vroeg een meisje mij of Jezus ook wel eens moest huilen.
"Natuurlijk", was mijn antwoord. "Had Hij dan ook zo'n vervelend broertje dat Hem altijd zat te pesten?" De lezer zal begrijpen dat mijn 'catechetisch' antwoord aan Suzanna (zo heette ze) een lange omweg moest maken die ik jullie zal besparen. De slotsom was wel dat Jezus bij de eerste kerstmis al huilde toen Hij in het kribje lag en dat het zelfs gezond is als een baby bij de geboorte huilt.
Kaalslag in oerwoudDe boom op de kerstwens huilt niet als een kind, maar weent om de afbraak van het -nu nog- grootste natuurgebied van de wereld. En als wij niet ingrijpen, zal dit desastreuze gevolgen hebben voor de mensheid van nu en van de komende generaties.
De huilende boom en mijn boekje "De wenende rivier" over de mensen en het milieu van het Amazonegebied laten zien hoe we ons samen met anderen altijd tegen dit soort huilen verzet hebben. Net zoals Suzanna dat terecht deed tegen de pesterijen van haar broertje.
Het zou mooi zijn als we door deze wat ongebruikelijke kerstboodschap al onze goede voornemens voor 2012 omzetten in meer  aandacht voor het milieu en de bewoners van de streek die jullie, vrienden van stichting Pro Amazonas, al zo lang een goed hart toedragen.
De toekomst van ons, onze kinderen en kleinkinderen staat serieus op het spel wat betreft de leefbaarheid van onze aarde. Hoe kunnen wij dat met zijn allen voorkomen?
Misschien kunnen wij hierover eens met elkaar praten tijdens de komende feestdagen.
Ik hoop dat julllie gezellig samenzijn, de vrienden- en familieband moge versterken.
De zegen van onze SCHEPPER over jullie Kerstmis en Nieuwjaar.

Van verre en van harte,

Jan Derickx
en team van Pro Amazonas

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT