Infoboekje juni 2009

Infoboekje Pro Amazonas juni 2009

Voorwoord


Misschien voelt u zich ook wel eens machteloos of moedeloos na weer een bericht over de financiële crisis, de klimaatverandering, de wereldwijde voedseltekorten en de vele mensen in nood.
Gelukkig gebeuren er ook veel positieve dingen en zijn er voor iedereen mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan het ideaal van een andere wereld.
In dit infoblad kunt u lezen
Lees verder ………..


Inhoud


Nieuwsbrief november 2009
Grensoverschrijdingen…….
In Memoriam Jan van Gessel
Financieel verslag
Barbaradag
Actie Bouwstenen
In Memoriam Broeder Campschreur
Huishoudelijke mededelingen
Heitje voor een kwarweitje

Nieuwsbrief november 2009


Op 11 oktober heeft de jaarlijkse Pro Amazonas-dag weer plaatsgevonden. Om 10.00 uur was er een viering waarin pater Bert van Tol ons op inspirerende wijze voorging.
Pro Amazonas heeft een fraaie verjaardags- kalender met sfeerbeelden uit de wijk van pater Jan Derickx.
Meninos da noite is de titel van een gedichtenbundel van de Braziliaan Luis Braga. De auteur heeft veel gereisd door Brazilië en daar onder andere Jan Derickx ontmoet.
Lees verder ….


Grensoverschrijdingen..... Hoe bedoel je?

Dit artikel is een samenvoeging van een tekst van Jan Derickx die afgelopen januari in Belem het Sociale Wereld Forum bezocht en het artikel Schaap met 5 poten van Nicole Willemsen (m.m.v. Annelijn Steenbruggen) in de lente 2009 editie van het blad Smaakmakend.
Over land, door de lucht en via rivieren zijn 80 duizend mensen in Belem bijeengekomen voor het versterken van hun ideaal: een andere wereld is mogelijk...en noodzakelijk, gezien de huidige financiële crisis.
In de drukbezochte lezing van bevrijdingstheoloog en milieuverdediger Leonardo Boff liet hij
Lees verder ….

In Memoriam Jan van Gessel

Door pater Jan Derickx

Jan van Gessel is lange tijd de voortrekker geweest van Pro Amazonas. Hij was een gedreven bestuurslid en is dan ook benoemd tot erelid van Pro Amazonas. Hij was de zwager van Jan Derickx. Na zijn overlijden op 7 februari 2009 kwam pater Jan Derickx over naar Nederland. (Dit i.p.v. september zoals eigenlijk de bedoeling was.)


Lieve Mien, familie en vrienden die afscheid genomen hebben van Jan van Gessel. Zijn lijdensweg is na een lange strijd beëindigd. Zijn dood, lange tijd voorzien, kwam toch nog onverwacht.
Ik had al lang besloten dat ik bij het afscheid van Jan zou overkomen
Lees verder ……..

Financieel verslag


   
   
   
Balans per 31 december
  2008 2007   2008 2007
Debet Credit
Archiefkast 1 1 Eigen vermogen 36.518 43.701
Voorraad verk. artikelen 169 339 Diverse nog te betalen 123 445
Spaarrekeningen 29.577 34.672      
Liquide middelen 6.534 9.134      
           
Totaal 36.281 44.146   36.281 44.146

Ook in het jaar 2008 zijn we verder gegaan met het maandelijkse overboeken van € 3.000 naar Brazilië.
Lees verder …..

Acceptgiro

Bij deze info is wederom een acceptgiro gevoegd.
Voor de donateurs die reeds periodiek een bedrag over maken
Lees verder …….

Tenslotte

In 2008 hebben we van ca. 200 donateurs een bedrag ontvangen van ca. € 90,- gemiddeld. De kosten die door de Stichting zijn gemaakt in 2008 kwamen per donateur uit op bijna. € 4,-.

Lees verder ………..

Barbaradag 2008


Het is wellicht bij u bekend dat pater Jan Derickx niet alleen ondersteund wordt door Pro Amazonas, maar dat hem ook door anderen een warm hart wordt toegedragen. Een van deze ondersteuners is de Barbarakerk te Nieuwegein.

Lees verder ……..

Actie Bouwstenen PA-zondag 2008

De opbrengst van de vastenactie van 2008 in de parochies Rheden, de Steeg en Dieren was al volledig bestemd voor het project ‘PASTORAL DA CRIANÇA’
Gezondheidszorg voor kinderen en gezinnen.

Lees verder ……………..

In Memoriam Broeder Campschreur

Op 87-jarige leeftijd is overleden Johan Campschreur, Broeder Tarcisius, Missionaris van Afrika. Pro Amazonas heeft zich in het verleden mede ingezet voor het werk van deze Dierenaar. In het huishoudelijke reglement van de Stichting Pro Amazonas van 9 mei 1989 staat daarover nog als volgt vermeld:
Lees verder ………

Huishoudelijke mededelingen

Adreswijzigingen

Lees verder ………..

Portokosten

Lees verder ………..

Heitje voor een karweitje

De kinderen in de sloppenwijk Bengui proberen zoveel mogelijk klusjes te doen om zo wat geld te verdienen om eten te kunnen kopen voor het gezin.
Maar ook kinderen in Nederland zijn soms druk op zoek naar klusjes.

Lees verder ………..

 

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT