Financieel verslag

Financieel verslag 2010 

Balans per 31 december 2010
  2010 2009   2010 2009
Debet Credit
Archiefkast, etc.

1

1

Eigen vermogen

24.541

25.617

Roparco renterekening

10.455

21.211

Diverse nog te betalen

62

124

Liquide middelen

14.147

4.529

     
           
Totaal

24.603

25.741

Totaal

24.603

25.741

Overzicht baten en lasten
  2010 2009 2010 2009
Debet Credit
Geld / goederen Brazilië

27.000

35.000

Donaties en giften

15.244

20.391

Project vloer kerk

6000

0

Eenmalige bijdragen

15.317

4.099

Beheerskosten

263

198

PA weekend

2.426

593

Publiciteitskosten

 823

 514

Opbrengst verkoopartikelen

0

-237

      Interest, etc.

23

325

           
      Saldo negatief

1.076

10.541

           
Totaal

34.086

35.712

Totaal

34.086

35.712

De eenmalige bijdragen zijn als volgt te specificeren
  2010 2009
Werkgroep Eigen Missionaris Nieuwegein

4.000

0

Collectes verjaardagen, huwelijk, uitvaart, ect.

1.758

1.111

Huize Beukenstein

234

678

Actie "Wijkgebouw” (nieuwbouw Franciscushuis)

9.325

0

Gerritsen Banden, Dieren

0

2.000

Oec. School De Ark Doesburg

0

310

     
Totaal

15.317

4.099

Toelichting

Donaties en giften

Dit betreft de reguliere donaties van onze donateurs. Deze donaties zijn aanzienlijk gedaald, waarschijnlijk mede als gevolg van de voor specifieke doelen gevoerde acties (wijkgebouw).

Pro amazonas weekend

Tijdens de laatste Pro Amazonas dag zijn er extra festiviteiten gevierd in verband met onder meer het priesterjubileum van pater Jan Derickx.

Geld/goederen Brazilië

Ook in het jaar 2010 zijn we verder gegaan met het maandelijkse overboeken van € 3.000,- naar Brazilië. Gedurende het verblijf van pater Jan Derickx in Nederland zijn deze overboekingen tijdelijk stopgezet.

Project vloer kerk

In 2010 heeft Pro Amazonas € 6.000,- overgemaakt naar Cordaid. Dit bedrag is daarna door Cordaid verdubbeld. Ook is er door de congregatie waarvan Jan Derickx deel uitmaakt een bedrag van € 4.000,- gestort op de rekening van Cordaid. Na verdubbeling van dit bedrag, ontving pater Jan een bedrag van Cordaid van € 20.000,- welk bedrag is besteed aan de vervanging van de vloer van de kerk.

Beheerskosten, kosten publiciteit etc.

In 2010 maken deze kosten ca. 2% uit van de totale uitgaven.

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT