Barbaradag 2008

Barbaradag 2008


Het is wellicht bij u bekend dat pater Jan Derickx niet alleen ondersteund wordt door Pro Amazonas, maar dat hem ook door anderen een warm hart wordt toegedragen. Een van deze ondersteuners is de Barbarakerk te Nieuwegein. 

Binnen deze kerk is al meer dan 27 jaar een Werkgroep Eigen Missionarissen actief die het werk van de missionarissen die verbonden zijn met de Barbarakerk in de Taborparochie van Nieuwegein, ondersteunen met verschillende acties. Er wordt door hen bijvoorbeeld een Barbaradagkrant uitgegeven waarin algemene informatie wordt verstrekt over de diverse landen waar missionarissen actief zijn. Een van de vijf missionarissen die wordt ondersteund is Jan Derickx. In de Barbarakrant van 13 september 2008 heeft hij nog een stukje geplaatst waarbij hij mede zijn dank betuigt aan de ondersteuning die hij ontvangt vanuit de Barbarakerk.

Op 13 en 14 september 2008 werd te Nieuwegein de Barbaradag 2008 gehouden waarbij op zaterdag diverse activiteiten op en om het kerkplein werden georganiseerd waaronder een “wasstraat” voor de auto’s, er werden kaarten en jam van de wereldwinkel verkocht en voor de kinderen was er een springkussen en andere activiteiten. Op zondag was er een feestelijke eucharistieviering waarna koffie werd gedronken en de Paaskaars werd verloot.

De opbrengst van het jaar 2007-2008 kwam geheel ten goede aan het werk van Jan Derickx. Een bedrag van maar liefst € 4.250,- was er ingezameld. U vindt dit ook terug in het financiële jaaroverzicht, elders in dit blad.

De Barbarakerk maakte daarmee haar wapenspreuk van de parochie meer dan waar: “Overvloed voor wie delen wil “ Namens Jan Derickx en Pro Amazonas van harte bedankt

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief

Website by JDI-ICT